Strategija upravljanja i raspolaganja Planovi Izvješća Ostali dokumenti
Vrsta nekretnine Matični broj K.O. Naziv K.O. Br. zk uloška Br. zk čestice Br. poduloška Površina Zk. čestice Kultura Zk. čestice Titular vlasništva Vrsta vlasništva Udio vlasništva Tereti Sudski spor Br. Posjedovnog lista Matični Br. K.O. - Posjedovni list Naziv K.O. općine - Posjedovni list Br. K.Č. - Posjedovni list Površina K.Č. - Posjedovni list Nositelj prava Udio nositelja prava Br. katastarskog plana Adresa Poštanski broj Prostorno planska namjena Naziv korisnika nekretnine Pravni osnov Udio i pravnom osnovu Vrijednost nekretnine (kn) Vrijednost nekretnine (eur) Naziv procjenitelja Datum stanja